Daniel TABAN / Contribuții la studiul recuperării energiei termice deșeu sau din surse regenerabile cu ajutorul ciclurilor rankine cu fluide organice / Contributions to the Study of Waste or Renewable Thermal Energy Recovery using Organic Rankine Cycles – 07.07.2021, ora 16:00

In data de 07.07.2021, la ora 16:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la studiul recuperării energiei termice deșeu sau din surse regenerabile cu ajutorul ciclurilor