In data de 30.09.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări prinvind optimizarea parametrilor plugurilor cu laţime de lucru variabilă / Research on Optimization of Parameters of Plows with Variable Working Width

 elaborată de

NUȚESCU Cristian,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Conf.univ.habil.dr.ing. CRISTINA ILEANA COVALIU PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing. LADISLAU DAVID CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.dr.ing.  GHEORGHE VOICU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. MIHAI MATACHE MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. ILARE BORDEAȘU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: stoian_s_oana@yahoo.com,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313