În data de 29.09.2021, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Metode și algoritmi de extracție și căutare de informații în serii temporale de imagini satelitare / Methods and Algorithms for Information Retrieval and Search in Satellite Image Time Series

 elaborată de

 GRIVEI Alexandru – Cosmin,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII,

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI DATCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC REFERENT
Prof.dr.ing. MIHAI IVANOVICI REFERENT
Col.(r) Prof.dr.ing. DAN RĂDUCANU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313