In data de 21 octombrie 2021, la ora 12.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publica, a tezei de doctorat  cu titlul

Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de prelucrare a limbajului natural si un cadru dialogic

a candidatului

DASCĂLU (SÂRBU) Maria – Dorinela

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

Componenta comisiei este urmatoarea:

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  Florin POP PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  Ștefan TRĂUȘAN – MATU     CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. Traian REBEDEA REFERENT
Prof.dr. Philippe DESSUS REFERENT
Prof.dr.ing. Nicolae NISTOR REFERENT

Persoanele interesate pot participa la sedinta de dezbatere si susţinere publică, on-line prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.