In data 27.09.2023, la ora 11:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: ALIAJE Mg-Zn-Ag PENTRU IMPLANTURI ORTOPEDICE / Mg-Zn-Ag ALLOYS FOR ORTHOPAEDICS IMPLANTS 

elaborată de doamna

DRAGOMIR Georgiana Lavinia

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea

Prof.dr.ing. . VALERIU GABRIEL GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VASILE IULIAN ANTONIAC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.AUREL GEORGE MOHAN REFERENT
Prof .dr.ing. VIOLETA POPESCU REFERENT
Conf.dr. ing. COSMIN MIHAI COTRUȚ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313