În data 29.09.2023, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE CONTROL ȘI ACCELERARE A PROCESULUI DE NITRURARE GAZOASĂ / STUDIES AND RESEARCH ON THE POSSIBILITIES OF CONTROL AND ACCELERATION OF THE GASEOUS NITRIDING PROCESS

elaborată de domnul

GHINEA ANDREI MIHAI

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. IULIAN VASILE ANTONIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI OVIDIU COJOCARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GEORGE ARGHIR REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN GIACOMELLI REFERENT
Conf.dr.ing. SORIN BOGDAN CIUCĂ REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.