In data de 14.11.2022, la ora 11:30, în sala CG 127, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind utilizarea GPL la motorul diesel de automobil /  Researches Regarding the Use of LPG to the Car Diesel Engine

 elaborată de domnul

 NEMOIANU Liviu-Alberto

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CONSTANTIN PANĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICOLAE BURNETE REFERENT
Prof.dr.ing. EDWARD RAKOSI REFERENT
Prof.dr.ing. NICULAE NEGURESCU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313