In data de 14 noiembrie 2022, la ora 14.00, va avea loc in sala ED 109, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul

Robust and Optimal Control of Networked and Singular Systems / Reglarea robustă şi optimală a sistemelor interconectate şi singulare

elaborata de domnul

SPERILĂ Andrei

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ŞTIINŢE INGINEREŞTI,

domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  Mihnea MOISESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  Cristian OARĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  Radu PRECUP MEMBRU
Prof.dr.ing.  Octavian PĂSTRĂVANU MEMBRU
Conf.dr.ing.  Bogdan CIUBOTARU MEMBRU

 

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313