In data de 02.11.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Contribuții la valorificarea potențialului energetic din surse regenerabile de energie (eolian și valuri) din zonele portuare / Contributions to the green energy harvesting (from wind and waves) in harbor areas

elaborată de

 KATONA Cosmin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  Radu-Florin PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  Carmen-Anca SAFTA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  Andrei Mugur GEORGESCU REFERENT
Conf.dr.ing. Costin COȘOIU REFERENT
C.S.II dr.ing.  Alexandru DUMITRACHE REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail secretariat.sc.doctorala@gmail.com.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313