CATIA v5: Advanced Parametric and Hybrid 3D Design – o carte specială ce are ca autori două cadre didactice de la UPB

Apariţia cărţii CATIA v5: Advanced Parametric and Hybrid 3D Design în editura CRC Press a grupului britanic Taylor & Francis, se înscrie în seria de lucrări cu pronunţat caracter didactic şi aplicativ, necesare formării inginerilor proiectanţi ce activează în domeniile automotive, aerospace, naval, al construcţiilor de maşini, al concepţiei şi fabricării bunurilor de larg consum

Prof.dr.ing. Dragos BURILEANU / Written and Spoken Language Processing Techniques with Applications in Automatic Speech Synthesis and Forensics – 28.10.2022, ora 11:00, Institututul de Cercetare CAMPUS-UPB, Sala de conferinte nr. 3

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Written and Spoken Language Processing Techniques with Applications in Automatic Speech Synthesis and Forensics” elaborată de Prof.dr.ing. Dragos BURILEANU,

Contribuții la valorificarea potențialului energetic din surse regenerabile de energie (eolian și valuri) din zonele portuare / Contributions to the green energy harvesting (from wind and waves) in harbor areas / KATONA Cosmin – 02.11.2022, ora 12:00

In data de 02.11.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la valorificarea potențialului energetic din surse regenerabile de energie (eolian și valuri) din zonele portuare / Contributions to the green energy harvesting (from wind

Cercetări și contribuții privind implementarea sistemelor de calitate-risc în vederea asigurării securității informaționale în instituțiile publice / Research and Contributions on the Implementation of Quality-Risk Systems in Order to Ensure Information Security in Public Institutions / DRAGOMIR Adrian -Viorel – 01.11.2022, ora 10:00

In data de 01.11.2022, ora 10:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări și contribuții privind implementarea sistemelor de calitate-risc în vederea asigurării securității informaționale în instituțiile publice

 Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of Ballistic Protection for Military Helicopter Structures / ADETU Cătălin – 28.10.2022, ora 11:00

In data de 28.10.2022, ora 11:00, sala CA 012 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militare / Contributions to the Study of