IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Written and Spoken Language Processing Techniques with Applications in Automatic Speech Synthesis and Forensics” elaborată de Prof.dr.ing. Dragos BURILEANU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE