In data de 01.11.2022, ora 10:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări și contribuții privind implementarea sistemelor de calitate-risc în vederea asigurării securității informaționale în instituțiile publice / Research and Contributions on the Implementation of Quality-Risk Systems in Order to Ensure Information Security in Public Institutions,

elaborată de domnul

DRAGOMIR Adrian -Viorel

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Nicolae IONESCU
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent Prof.univ.dr.ing.mat. Adriana ALEXANRU
Referent Conf.univ.dr. Răzvan GRIGORAȘ
Referent Conf.univ.dr.ing.mat. Ovidiu BLAJINĂ

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.