Cercetări privind influența acoperirilor compozite pe bază de acetat de celuloză asupra biodegradării aliajelor de magneziu tip Mg3Nd / Resarch on the Influence of Acetate-Based Composite Coatings of Cellulose on the Biodegradation of Mg3Nd Type Magnesium Alloys / STREZA Alexandru – 30.10.2023, ora 10:00

În data 30.10.2023, la ora 10:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind influența acoperirilor compozite pe bază de acetat de celuloză asupra biodegradării aliajelor de magneziu tip Mg3Nd / Resarch on

Investigații asupra metodelor de îmbunătățire a curgerii în aspiratorul turbinelor hidraulice / Investigation of Mitigation Method for Hydraulic Turbine Draft Tube Flow / MITRUȚ Robert – 30.10.2023, ora 08:00

În data de 30.10.2023, la ora 08:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala ELa 217 b,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Investigații asupra metodelor de îmbunătățire a curgerii în aspiratorul turbinelor hidraulice / Investigation of Mitigation Method for Hydraulic Turbine Draft Tube Flow