În data de 30.10.2023, la ora 08:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala ELa 217 b,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Investigații asupra metodelor de îmbunătățire a curgerii în aspiratorul turbinelor hidraulice / Investigation of Mitigation Method for Hydraulic Turbine Draft Tube Flow 

elaborată de

MITRUȚ Robert

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  RADU – FLORIN PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DIANA – MARIA BUCUR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. dr. ing . MICHEL J. CERVANTES REFERENT
Conf. dr. ing. COSTIN – IOAN COȘOIU REFERENT
Prof. dr. ing. LĂCRĂMIOARA – DIANA ROBESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la SD de Energetică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București , situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313