În data de 30.10.2023, la ora 11:00,  sala L 022, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN POLIETILENTEREFTALAT (PET) ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE / RECOVERY OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) WASTE IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY

elaborata de doamna:

MÂRȘOLEA (CRISTEA) Adriana – Cornelia

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MEDIULUI, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ȘTEFAN IOAN VOICU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTINA ORBECI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. FLORICA MANEA REFERENT
Prof.dr.ing. NARCISA ELENA BĂBEANU REFERENT
Prof.dr.ing. ILEANA RĂU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313