În data de 10.11.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Abordari multicriteriale pentru determinarea circulatiei optime de putere folosind tehnici de optimizare metaeuristică / Multi Criteria Frameworks for Solving Optimal Power Flow using Metaheuristic Optimization Techniques

elaborată de

MURTADHA MAHMOOD SADKHAN AL – KAABI

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  RADU – FLORIN PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIRCEA EREMIA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. dr. ing . MIHAI GAVRILAȘ REFERENT
Prof. dr. ing. ȘTEFAN KILYENI REFERENT
Prof. dr. ing. VIRGILIUS DUMBRAVĂ REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la SD de Energetică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București , situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313