STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA TRIBOLOGICĂ A SISTEMELOR DE FRÂNARE ALE AUTOVEHICULELOR / STUDIES AND RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF VEHICLE BREAKING SYSTEM / CRISTESCU Andreea-Cătălina – 30.10.2023, ora 12:00

În data de 30.10.2023, la ora 12:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA TRIBOLOGICĂ A SISTEMELOR DE FRÂNARE ALE AUTOVEHICULELOR / STUDIES AND RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF

VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN POLIETILENTEREFTALAT (PET) ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE / RECOVERY OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) WASTE IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY / MÂRȘOLEA (CRISTEA) Adriana – Cornelia – 30.10.2023, ora 11:00

În data de 30.10.2023, la ora 11:00,  sala L 022, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: VALORIFICAREA DEȘEURILOR DIN POLIETILENTEREFTALAT (PET) ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE / RECOVERY OF

Composite Polymeric Biomaterials with Different Architectures for Tissue Engineering Applications / Biomateriale polimerice compozite cu diferite arhitecturi pentru aplicații în ingineria tisulară / COJOCARU Elena – 27.10.2023, ora 11.00

In ziua de 27.10.2023, la ora 11.00, in sala A 033, in cadrul Scolii Doctorale  de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Composite Polymeric Biomaterials with Different Architectures for Tissue Engineering Applications / Biomateriale polimerice compozite cu