MODULE INTELIGENTE DESTINATE SECURIZĂRII ÎMPOTRIVA INTRUZIUNILOR ASUPRA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE / SMART MODULES FOR SECURING THE ELECTRONIC EQUIPMENT AGAINST TAMPERING

În data de 29.09.2020, la ora 18:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: MODULE INTELIGENTE DESTINATE SECURIZĂRII ÎMPOTRIVA INTRUZIUNILOR ASUPRA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE / SMART MODULES FOR SECURING THE ELECTRONIC EQUIPMENT AGAINST TAMPERING

MONITORIZAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROTERMICE MODERNIZATE / MONITORING AND CONTROL OF MODERNIZED ELECTROTHERMAL SYSTEMS

In data de 29.09.2020, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: MONITORIZAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROTERMICE MODERNIZATE / MONITORING AND CONTROL OF MODERNIZED ELECTROTHERMAL SYSTEMS VOICU ALEXANDRU REZUMAT TEZA – RO REZUMAT TEZA

MIHAI OANA (GÂZA) – APLICAȚIILE FIZICII NUCLEARE ÎN DATAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR

În data de 22.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  APLICAȚIILE FIZICII NUCLEARE ÎN DATAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR  / APPLICATIONS OF NUCLEAR PHYSICS IN DATING AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS