În data de 29.09.2020, la ora 18:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:


MODULE INTELIGENTE DESTINATE SECURIZĂRII ÎMPOTRIVA INTRUZIUNILOR ASUPRA ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE / SMART MODULES FOR SECURING THE ELECTRONIC EQUIPMENT AGAINST TAMPERING


elaborată de

VASILE DANIEL-CIPRIAN,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,


REZUMAT_RO

REZUMAT_EN


Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. PAUL SVASTA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ADRIANA VLAD REFERENT
Prof.dr.ing. ALEXANDRU SERBANESCU REFERENT
C.S.I dr.fiz. MIHAIL-LIVIU COȘEREANU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313

Data

07.09.2020