În data de 12.01.2024, ora 10:00, sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări teoretice și experimentale privind analiza influenței factorilor de risc de mediu asupra personalului în contextul actual / Theoretical and Experimental Research on the Analysis of the Influence of Environmental Risk Factors on Personnel in the Current Context
elaborată de

BULBOACĂ Costinel

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cătălin Gheorghe AMZA
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Oana-Roxana CHIVU
Referent Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU
Referent Conf.univ.dr.ing. Claudia BORDA
Referent Prof.univ.dr.ing. Timur Vasile CHIȘ

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.