În data de 12.01.2023, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode hibride de inteligență artificială pentru extragerea informațiilor latente din imagini de teledetecție: analiza la bord a hazardelor naturale / Hybrid Artificial Intelligence Methods for Latent Information Extraction from Remote Sensing Images: On-Board Natural Hazard Analysis

elaborată de

COCA Mihai

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. MIHAI CIUC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI DATCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. COSMIN ANCUȚI REFERENT
C.S.II dr.ing. CORINA VĂDUVA REFERENT
Conf.dr.ing. ȘTEFAN-ADRIAN TOMA REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313