Metode hibride de inteligență artificială pentru extragerea informațiilor latente din imagini de teledetecție: analiza la bord a hazardelor naturale / Hybrid Artificial Intelligence Methods for Latent Information Extraction from Remote Sensing Images: On-Board Natural Hazard Analysis / COCA Mihai – 12.01.2023, ora 13:00

În data de 12.01.2023, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode hibride de inteligență artificială pentru extragerea informațiilor latente din imagini