În data de 10.01.2023, la ora 14:00, în sala 2.2, din cadrul Bibliotecii UPB, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul THEORETICAL AND EXPERIMENTAL CONTRIBUTION FOR STEADY OF THE HERMETIC RECIPROCATING COMPRESSOR AND HOT WALL CONDENSER IN THE SMALL HOUSEHOLD REFRIGERATOR USING R600A, R1234YF, AND R134A

elaborată de domnul 

SALEH JASSIM SALEH AL-QAISY

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE MECANICĂ,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE  CALITATEA 
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE 
Prof.dr.ing. MIHAIL-VIOREL BĂDESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. FLORIN IORDACHE MEMBRU
Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN MEMBRU
Prof.dr.ing. VALENTIN APOSTOL MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313