In data de 7 aprilie 2023, la ora 12.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sala PR 408, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Automatic Deployment of Modeling Environments Provided as Services in Cloud / Deployment automat al instrumentelor de modelare furnizate ca servicii in cloud

a candidatului

LĂCĂTUȘU Marian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELOR

Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.dr.ing. Mihnea Alexandru MOISESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Anca Daniela IONIŢĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. Marin LIŢOIU REFERENT
Prof. dr. ing. Vlad MUREŞAN REFERENT
Prof.dr.ing. Florin POP REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa on-line la sedinta de dezbatere si susţinere publică prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.