În data de 20.04.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Tehnici de transformare a polarizării pentru antene directive / Polarization Transforming Techniques for Directive Antennas

elaborată de

HEIMAN Cristina Adelaida

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE,

componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. RĂZVAN TAMAȘ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. TUDOR PALADE REFERENT
Conf.dr.ing. ALIN DĂNIȘOR REFERENT
Prof.dr.ing. TEODOR PETRESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313