In data de 19 aprilie 2023, la ora 10.00, va avea loc in sala PR 105, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Securizarea infrastructurilor IOT eterogene / Security of Heterogeneus IOT Infrastructures

a candidatului

Ioana-Maria CULIC

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.dr.ing.  Florin POP PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  Răzvan Victor RUGHINIȘ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. Dr. Cătălin BOJA REFERENT
Conf. Dr. Ing. Mircea HULEA REFERENT
Prof. Dr. Ing. Costin BOIANGIU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa, si on-line, la sedinta de dezbatere si susţinere publică prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.