In data de 04.11.2022, la ora 10:00,  sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Cimenturi fosfatice pe bază de dolomită calcinată. Obținere, proprietăți și utilizări / Phosphate Cements Based on Calcined Dolomite.  Obtention, Properties and Utilizations

elaborată de doamna

VÎJAN Cristina Andreea

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALINA IOANA BĂDĂNOIU

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  IONELA POPOVICI MEMBRU
C.S.I dr.ing. ADRIANA MOANȚĂ MEMBRU
Prof.dr.ing. ȘTEFANIA STOLERIU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313