Ambalaje biodegradabile antimicrobiene / Biodegradable Antimicrobial Packaging / MOTELICA Ludmila – 26.10.2022, ora 11:00

In data de 26.10.2022, la ora 11:00,  sala 1 de conferinte din centrul PRECIS, situată in Spaliul Independentei nr. 313, sector 6, va avea loc, în cadrul Scolii Doctorale de Chimie Industrială și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Ambalaje biodegradabile antimicrobiene / Biodegradable Antimicrobial Packaging elaborată de