In data de 26.10.2022, la ora 11:00,  sala 1 de conferinte din centrul PRECIS, situată in Spaliul Independentei nr. 313, sector 6, va avea loc, în cadrul Scolii Doctorale de Chimie Industrială și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Ambalaje biodegradabile antimicrobiene / Biodegradable Antimicrobial Packaging

elaborată de doamna

MOTELICA Ludmila

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. Adelina-Carmen IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Anton FICAI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S. I dr.ing.  Nastasia BELC MEMBRU
Prof.dr. Carmen-Mariana CHIFIRIUC MEMBRU
Prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313