CERCETĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ONLINE ȘI MANAGEMENTUL COMUNICAȚIILOR INTELIGENTE / MINEA M. Viviana – Laetiția / 08.09.2023, la ora 13:00

Pe data de 08.09.2023, la ora 13:00,  în sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ONLINE ȘI MANAGEMENTUL COMUNICAȚIILOR INTELIGENTE / RESEARCH ON ONLINE MONITORING AND INTELLIGENT COMMUNICATION MANAGEMENTelaborată de doamna MINEA