Pe data de 08.09.2023, la ora 13:00,  în sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

CERCETĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ONLINE ȘI MANAGEMENTUL COMUNICAȚIILOR INTELIGENTE /

RESEARCH ON ONLINE MONITORING AND INTELLIGENT COMMUNICATION MANAGEMENTelaborată de doamna

MINEA M. Viviana – Laetiția,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing.  NICOLAE IONESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing.ec.  AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. IOAN NICOLAESCU
Referent Prof.univ.dr.ing.  LUCIAN-IONEL CIOCA
Referent Prof.univ.dr.ing. OCTAVIAN FRATU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 17.08.2023