Pe data de 06.09.2023, ora 12:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Influenţa parametrilor regimului de sudare asupra transferului de căldură la depunerea de material prin sudare robotizată / 

The influence of the welding parameters on the heat transfer that occurs during the robotic surfacing weld processES

elaborată de domnul

VERDETE P. BOGDAN MARIAN,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Cristina PUPĂZĂ
Referent Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ
Referent Prof.univ.dr.ing. Ionel STAREȚU
Referent Prof.univ.dr.ing. Cătălin-Gheorghe AMZA

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 17.08.2023