În data de 12.09.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala EH 001,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

 

VALORIFICAREA INTEGRATĂ ENERGETIC ȘI ECOLOGIC A DEȘEURILOR DIN SECTORUL AVICOL

 
 

elaborată de

GRIGORIU (TILICI) RODICA MANUELA,

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat   INGINERIE ENERGETICĂ,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  RADU FLORIN PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE LĂZĂROIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. VIOLETA VALI CIUCUR MEMBRU
Prof. dr. ing. ION ION MEMBRU
Conf. dr. ing. ELENA POP MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și  online prin transmiterea solicitării la S D de Energetică .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313