Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural and Mechanical Characteristics of 7075 Alloy / ANDREI Valeriu – 24.10.2023, ora 12:00

În data de 24.10.2023, la ora 12:00,  în sala JB110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural