În data de 24.10.2023, la ora 12:00,  în sala JB110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influența condițiilor de procesare termomecanică asupra caracteristicilor microstructurale și mecanice ale aliajului 7075 / Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Microstructural and Mechanical Characteristics of 7075 Alloy

elaborată de domnul 

ANDREI Valeriu

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. CONSTANTIN STELIAN STAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VASILE DĂNUȚ COJOCARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. BOGDAN ISTRATE REFERENT
Conf.dr.ing. CLAUDIU NICOLICESCU REFERENT
Conf.dr.ing. NICOLAE ȘERBAN REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313