Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi din industria de petrol și gaze din România / Complex Model for Analysis, Adjustment, and Strategic Orientation (MAOS) for Retail Fuel Companies in the Retail Oil and Gas Industry in Romania / PANDURU Dan Andrei – 20.10.2023, ora 12:00

In data de 20.10.2023, ora 12:00, va avea loc, în sala Senatului UNSTPB, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Model complex de analiză, ajustare și orientare strategică (MAOS) pentru companiile din sectorul comercializării cu amănuntul de carburanţi