În data de 25.10.2023, la ora 12:00, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind tehnologia de realizare a unei neuroproteze de antebraț cu comanda preluată din sistemul nervos periferic al pacientului cu amputație/ Research on the Fabrication Technology of a Forearm Neuroprosthesis with the Command Taken from the Amputated Peripheral Nervous System of the Patient”

elaborată de domnul

 David-Cătălin DRAGOMIR

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. CRISTIAN IOAN STOICA REFERENT
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN ALEXANDRU REFERENT
Prof.dr.ing. MONICA DASCĂLU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.