În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare / Products of Biological Interest with Biomedical Implicațions Separated by Membrane Processes

elaborată de

DIMULESCU (NICA) Ioana Alina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.habil. ȘTEFAN IOAN VOICU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ MEMBRU
Prof.dr.habil. SIMONA GABRIELA BUNGĂU MEMBRU
Prof.dr.ing.  GABRIEL LUCIAN RADU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.