În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici / Evaluation of Properties from Quantum Mechanical Calculations for Azulenic Compounds

 elaborată de

VASILE (CORBEI) Alina – Alexandra

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof. emerit dr.ing. TEODOR VIȘAN PREŞEDINTE
Prof. emerit dr.ing. ELEONORA – MIHAELA UNGUREANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. emerit dr.ing. OLGA IULIAN MEMBRU
Prof.dr.ing.farm. GABRIELA STANCIU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. LUCIA PINTILIE MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.