În data de 27.06.2022, la ora 11:00, va avea loc în sala EC 201, din cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials

elaborată de

ANDREI (ENACHE) Elena – Laura

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VALENTIN IONIȚĂ PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  FLORIN CIUPRINA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. VASILE ȚOPA MEMBRU
C.S.I.dr.ing. DENIS MIHAELA PANAITESCU MEMBRU
Prof.dr.  LAURENTIU MARIUS DUMITRAN MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.