În data de 28.06.2022, la ora 10:00, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with Biological Applications

elaborată de

BĂRDACĂ (URDUCEA) Cristina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  GABRIEL LUCIAN RADU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE NECHIFOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ MEMBRU
Prof.dr.habil. SIMONA GABRIELA BUNGĂU MEMBRU
Prof.dr.ing.habil. ȘTEFAN IOAN VOICU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.