In data de 15.07.2022, ora 11:00,  sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Ingineria și managementul obținerii si procesării aliajelor antifricțiune inovative / Engineering and Management of Obtaining and Processing Innovative Anti-Friction Alloys,

elaborată de domnul

AVRAM A. Vasile

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing.  FLORIN MICULESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing.ec. AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. RODICA MARIANA ION
Referent Prof.univ.dr.ing.ec. LAURA BACALI
Referent Prof.univ.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.