In data de 13 iulie 2022, la ora 12.00, in sala ED 109 din cadrul facultatii de Automatică şi Calculatoare din Splaiul Independenţei nr.313, si on-line pe platforma MTeams, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei

Analiza patogenezei moleculare a cancerului de sân folosind analiza integrată de microarray și modelarea genică / Molecular Pathogenesis Analysis of Breast Cancer Using Integrated Microarray Analysis and Gene Modeling

elaborata de doamna

LIXANDRU-PETRE (PETRE) Irina-Oana

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ŞTIINŢE INGINEREŞTI,

domeniul de doctorat INGINERIA SISTEMELORcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  Bogdan DUMITRESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Cătălin BUIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. Ioan DUMITRACHE MEMBRU
Prof.dr. Speranța AVRAM MEMBRU
Conf.dr.ing.  Adriana ALBU MEMBRU

 

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.