Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials / ANDREI (ENACHE) Elena – Laura – 27.06.2022, ora 11:00

În data de 27.06.2022, la ora 11:00, va avea loc în sala EC 201, din cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials elaborată de ANDREI (ENACHE) Elena – Laura REZUMAT_RO

Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje de oțel inoxidabil super duplex la procesarea termomecanică / AL–TURAIHI SALEH SABAH SALEH – 23.06.2022, ora 12:30

In data de 23.06.2022, la ora 12:30,  în sala JL109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje