In data de 23.06.2022, la ora 12:30,  în sala JL109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje de oțel inoxidabil super duplex la procesarea termomecanică

elaborată de domnul

AL–TURAIHI SALEH SABAH SALEH

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELORcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN STELIAN STAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VASILE DĂNUȚ COJOCARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. LEANDRU – GHEORGHE BUJOREANU MEMBRU
Prof.dr.ing. GHEORGHE GURĂU MEMBRU
Prof.dr.ing. DOINA RĂDUCANU MEMBRU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.