Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare / Products of Biological Interest with Biomedical Implicațions Separated by Membrane Processes / DIMULESCU (NICA) Ioana Alina – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare

Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with Biological Applications / BĂRDACĂ (URDUCEA) Cristina – 28.06.2022, ora 10:00

În data de 28.06.2022, la ora 10:00, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with