Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation Analyzes / MARIN Cristina Antonia – 30.06.2022, ora 10:00

În data de 30.06.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala BN020, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation

Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici / Evaluation of Properties from Quantum Mechanical Calculations for Azulenic Compounds / VASILE (CORBEI) Alina – Alexandra – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici