Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM / STASTNY Peter – 07.07.2022, ora 9:00

În data de 07.07.2022, la ora 9:00, în sala G-02 – Polizu va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Către un management sporit al siguranței în ATM / Towards Enhanced Safety Management in ATM elaborată de STASTNY Peter REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation Analyzes / MARIN Cristina Antonia – 30.06.2022, ora 10:00

În data de 30.06.2022, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala BN020, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studii asupra unor poluanți atmosferici prin tehnici experimentale și analize de corelații multifractale / Studies of Air Pollutants through Experimental Techniques and Multifractal Correlation

Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici / Evaluation of Properties from Quantum Mechanical Calculations for Azulenic Compounds / VASILE (CORBEI) Alina – Alexandra – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala D 018 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici

Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare / Products of Biological Interest with Biomedical Implicațions Separated by Membrane Processes / DIMULESCU (NICA) Ioana Alina – 28.06.2022, ora 11:30

În data de 28.06.2022, la ora 11:30, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Produși de interes biologic cu implicații biomedicale separați prin procese membranare

Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with Biological Applications / BĂRDACĂ (URDUCEA) Cristina – 28.06.2022, ora 10:00

În data de 28.06.2022, la ora 10:00, sala L 106 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Membrane compozite selective cu aplicații biologice / Selective Composite Membranes with

Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials / ANDREI (ENACHE) Elena – Laura – 27.06.2022, ora 11:00

În data de 27.06.2022, la ora 11:00, va avea loc în sala EC 201, din cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Modelarea fenomenelor electromagnetice din materiale dielectrice nanostructurate / Electromagnetic Phenomena Modeling of Nanostructured Dielectric Materials elaborată de ANDREI (ENACHE) Elena – Laura REZUMAT_RO

Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje de oțel inoxidabil super duplex la procesarea termomecanică / AL–TURAIHI SALEH SABAH SALEH – 23.06.2022, ora 12:30

In data de 23.06.2022, la ora 12:30,  în sala JL109, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Specific Aspects Concerning the Behaviour of Some Super Duplex Stainless Steel Alloys During Thermomechanical Processing / Aspecte specifice privind comportamentul unor aliaje

Verification of Programmable Networks / Verificarea retelelor programabile / DUMITRESCU Dragoș – 20 iunie 2022, ora 16.00

In data de 20 iunie 2022, la ora 16.00, in sala PR 106, va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat  cu titlul Verification of Programmable Networks / Verificarea retelelor programabile  a candidatului DUMITRESCU Dragoș REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  STIINŢE