IONICA IOANA – MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE

In data de 16.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROTEZELOR PERSONALIZAE / RESEARCH ON OPTIMIZING CUSTOMIZED PROSTHESES

In data de 18.09.2020 la ora 11:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROTEZELOR PERSONALIZAE / RESEARCH ON OPTIMIZING CUSTOMIZED PROSTHESES, elaborată de domnișoara: BRĂILEANU I. Patricia

CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

In data de 18.09.2020, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND EFICIENTIZAREA DIAGNOZEI DEFECTELOR DIN LINIILE ELECTRICE ÎN CABLU / RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY OF DEFECT DIAGNOSE IN CABLE ELECTRIC LINES

RELAȚII ȘI METODE NOI DE DETERMINARE CU PRECIZIE RIDICATĂ A COORDONATELOR PUNCTULUI DE PUTERE MAXIMĂ AL UNEI CELULE FOTOVOLTAICE / NEW RELATIONSHIPS AND METHODS OF DETERMINATION WITH HIGH PRECISION OF THE COORDINATES OF THE MAXIMUM POWER POINT OF A PHOTOVOLTAIC CELL

In data de 11.09.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI REȚELELOR URBANE DE DISTRIBUȚIE PE BAZA STRATEGIILOR DE INSULARIZARE INTENȚIONATĂ / IMPROVING THE RESILIENCE OF URBAN DISTRIBUTION NETWORKS BASED ON INTENTIONAL

ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI REȚELELOR URBANE DE DISTRIBUȚIE PE BAZA STRATEGIILOR DE INSULARIZARE INTENȚIONATĂ / IMPROVING THE RESILIENCE OF URBAN DISTRIBUTION NETWORKS BASED ON INTENTIONAL ISLANDING STRATEGIES

In data de 11.09.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI REȚELELOR URBANE DE DISTRIBUȚIE PE BAZA STRATEGIILOR DE INSULARIZARE INTENȚIONATĂ / IMPROVING THE RESILIENCE OF URBAN DISTRIBUTION NETWORKS BASED ON INTENTIONAL

ECUAȚII DE FUNCȚIONARE PENTRU O MAȘINĂ DE LUCRU ROTATIVĂ CARE VEHICULEAZĂ FLUIDE / OPERATION EQUATIONS FOR A ROTATING WORKING MACHINE THAT TRANSPORT FLUIDS

In data de 10.09.2020, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul ECUAȚII DE FUNCȚIONARE PENTRU O MAȘINĂ DE LUCRU ROTATIVĂ CARE VEHICULEAZĂ FLUIDE  /  OPERATION

CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA INOCULANTĂ A CERIULUI ÎN FONTELE CENUȘII / RESEARCH ON THE INOCULATION CAPACITY OF CERIUM IN GRAY CAST IRON

În data de 27.08.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor,  ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA INOCULANTĂ A CERIULUI ÎN FONTELE CENUȘII / RESEARCH ON THE INOCULATION CAPACITY OF CERIUM IN GRAY CAST

CONCEPTE MODERNE PRIVIND OȚELURILE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A AUTOVEHICULELOR RUTIERE / MODERN STEEL CONCEPTS FOR THE ROADWORTHINESS STRUCTURE OF ROAD VEHICLES

In data de 26.08.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  CONCEPTE MODERNE PRIVIND OȚELURILE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A AUTOVEHICULELOR RUTIERE / MODERN STEEL CONCEPTS FOR THE ROADWORTHINESS STRUCTURE OF