ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE TENSIUNE ÎN REȚELELE ELECTRICE DE TRANSPORT ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII MASIVE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE / VOLTAGE SECURITY IMPROVEMENT IN TRANSMISSION SYSTEMS UNDER HIGH PENETRATION OF RENEWABLES / ALBO KAREEM MURTADHA SAMI RASHID – 07.09.2022, ora 15:00

In data de 07.09.2022, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE TENSIUNE ÎN REȚELELE ELECTRICE DE TRANSPORT ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII MASIVE A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE / VOLTAGE SECURITY IMPROVEMENT IN TRANSMISSION

CONTROLUL ȘI STABILITATEA DE TENSIUNE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE DE DISTRIBUȚIE ACTIVE / VOLTAGE STABILITY AND CONTROL IN ACTIVE DISTRIBUTION POWER SYSTEMS / IANȚOC Andreea – Georgiana – 08.09.2022, ora 09:30

In data de 08.09.2022, la ora 09:30, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CONTROLUL ȘI STABILITATEA DE TENSIUNE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE DE DISTRIBUȚIE ACTIVE /  VOLTAGE STABILITY AND CONTROL IN ACTIVE DISTRIBUTION POWER SYSTEMS  elaborată de IANȚOC

CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA CALITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI / RESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF URBAN PUBLIC TRANSPORTATION / ȘERBAN MARIAN – ALIN – 08.09.2022, ora 11:00

In data de 08.09.2022, la ora 11:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND CREȘTEREA CALITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN DE CĂLĂTORI   /  RESEARCH ON IMPROVING THE QUALITY OF

CERCETĂRI PENTRU MĂRIREA RANDAMENTULUI SERVOMECANISMELOR ELECTROHIDRAULICE / RESEARCHES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ELECTROHYDRAULIC SERVOMECHANISMS / Toma COJOCARU-GREBLEA – 01.09.2022, ora 12:00

In data de 01.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala Ela 118,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PENTRU MĂRIREA RANDAMENTULUI SERVOMECANISMELOR ELECTROHIDRAULICE / RESEARCHES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ELECTROHYDRAULIC SERVOMECHANISMS, elaborată de Toma COJOCARU-GREBLEA, REZUMAT_RO REZUMAT_EN în domeniul fundamental

Evaluarea performanței teoretice și experimentale a tubului capilar și a vaporizatorului Roll-Bond într-un sistem de refrigerare de mici dimensiuni utilizând agenți frigorifici alternativi pentru a înlocui agentul R134a  / Theoretical and Experimental Performance Evaluation of Capillary Tube and Roll-Bond Evaporator in a Small-Scale Refrigeration System Using Alternative Refrigerants to Replace R134a / AL-DULAIMY KAMEL SIGAR HMOOD – 12.09.2022, ora 12:00

In data de 12.09.2022, la ora 12:00, în sala 2.2, din cadrul Bibliotecii universitatii, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Evaluarea performanței teoretice și experimentale a tubului capilar și a vaporizatorului Roll-Bond într-un sistem de refrigerare de mici

STUDIUL ŞI ANALIZA TERMODINAMICĂ COMPUTERIZATĂ A SISTEMULUI DE ALIAJE Bi-Sn / STUDY AND COMPUTER THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE Bi-Sn ALLOY SYSTEM / NICULESCU EMANUEL LAURENȚIU – 09.09.2022, ora 10:00

In data de 09.09.2022, la ora 10:00,  în sala JL 209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:   STUDIUL ŞI ANALIZA TERMODINAMICĂ COMPUTERIZATĂ A SISTEMULUI DE ALIAJE Bi-Sn /  STUDY AND COMPUTER THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE Bi-Sn ALLOY SYSTEM 

ANALIZA AUTOMATĂ A SEMNALELOR FIZIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ȘI MONITORIZAREA BOLILOR NEUROLOGICE / AUTOMATIC ANALYSIS OF PHYSIOLOGICAL SIGNALS FOR THE DIAGNOSIS AND MONITORING OF NEUROLOGICAL DISORDERS / TĂUȚAN ALEXANDRA-MARIA – 08.09.2022, ora 12:00

În data de 08.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  ANALIZA AUTOMATĂ A SEMNALELOR FIZIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ȘI MONITORIZAREA BOLILOR NEUROLOGICE

METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE SĂNĂTATE DESTINATE PERSOANELOR CU PROFESII SOLICITANTE SAU VÂRSTNICE /  NON-INVASIVE METHODS OF HEALTH ASSESSMENT AND MONITORING FOR PEOPLE WITH DEMANDING PROFESSIONS OR ELDERS / DINCULESCU ADRIAN-CĂTĂLIN – 09.09.2022, ora 12:00

În data de 09.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  METODE NEINVAZIVE DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE SĂNĂTATE DESTINATE